Helaas ondersteunen we uw browser (Internet Explorer) niet meer, sommige functionaliteiten konden niet werken. Klik hier voor informatie over het upgraden van uw browser.

Routes
Hanzeroute
Vlameschen Straat
cognoscente
cognoscente
Afgerond Openbaar
+1

Hanzeroute Vlameschen Straat

De landroute Hamburg-Vlaanderen, de „Vlaamse straat" genoemd leidde van Hamburg via het tegenwoordige Altona tot het dorp Blankenese, waar men de Elbe overstak. Van de Westelijke oever van deze rivier voerde dan de handelsweg over Buxtehude naar Stade, vervolgens naar Bremervörde, waarna men via de dorpen Basdahl en Osterholz, Bremen bereikte. Hier stak men de Wezer over, om vervolgens in Zuidwestelijke richting verder te gaan: over Delmenhorst, Wildeshausen, Ahlhorn, Kloppenburg, Löningen, Haselünne, Lingen, Nordhorn, Ootmarsum, Goor, Holten, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Grave, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Hoogstraten, Antwerpen, om tenslotte via Eecloo, Brugge te bereiken. Wat betreft de doortocht door de gewesten van de Nederlanden, verschilt van de aangegeven route een reis de Brugis usque ad Lubeke, beschreven in het Itinerarium de Brugis van het einde der veertiende eeuw. Volgens deze middeleeuwse reiswijzer leidt de tocht van Brugge naar Lübeck over Antwerpen, Breda, vervolgens naar Geertruidenberg, Dordrecht, Schoonhoven, Utrecht, Hattem, Zwolle, Dalfsen, Hardenberg, Veldhausen, waarna men te Lingen op de gewone handelsweg, de „Vlaamse straat," kwam. De reis Lübeck-Brugge te land, die ongeveer tien à twaalf dagen duurde, is herhaaldelijk in verslagen der dienstreizen van gezanten en boden gedocumenteerd. Het einde van de Hanze De Hanze was een fantastisch middel om internationaal handel te doen in Europa, de vele Hanzesteden welke samenwerkten hebben veel bereikt. Toch komt er een einde aan het Duitse ledenverbond de Hanze, de Hanze heeft voor veel handel gezorgd, maar uiteraard wordt er altijd uitgebreid. Begin van de 16e eeuw werd de Hanze zwak, de Hanzesteden raakten uit de tijd en er werd over grotere afstanden gehandeld, over de grotere zeeën. Met name Amsterdam en Antwerpen werden in de Nederlanden grote handelssteden. Hierdoor viel de Hanze zo goed als in elkaar, steeds meer landen zorgden ervoor dat de Hanzeverbond geen macht meer hadden over (een deel) van hun land en steeds meer steden vonden hun eigen belangen weer belangrijker dan de Hanze. Natuurlijk gaf niet iedereen zomaar de Hanze op, er werd bijvoorbeeld nog een Hanzekantoor verplaatst van Brugge naar Antwerpen. Helaas mocht het niet meer baten en bleef de Hanze in verval, steeds meer Hanzekantoren sloten hun deuren. De Dertigjarige Oorlog (van 1618 tot 1648) heeft helemaal voor veel ellende gezorgd voor de Hanze, de oorlog heeft bijna alles verwoest. De laatste Hanzedag was in 1669 en toen meldden er zich nog maar negen steden (waren er bijna 200!), het definitieve einde van de Hanze was in 1862, er waren nog maar drie steden lid, namelijk Bremen, Hamburg en Lübeck. De nieuwe Hanze Veel steden hechten, ondanks het verval van de Hanze nog steeds veel waarde aan die titel welke ze ooit hebben gehad. De naam Hanzestad komt in deze tijd nog veel voor en iedereen heeft er weleens van gehoord, dit komt door de waarde welke de steden er nog aan hechten. In Nederland noemen de steden Deventer, Zwolle, Kampen, Groningen, Oldenzaal, Harderwijk en Zutphen zich nog steeds trots een Hanzestad. Deze enthousiasme heeft er ook voor gezorgd dat er een nieuwe Hanze is ontstaan, niet om tussen de steden te handelen, maar op cultureel en toeristisch gebied. De nieuwe Hanze werd in 1980 in de Hanzestad Zwolle opgericht, deze nieuwe Hanze heeft ook zijn gebruikelijk vergaderingen in de verschillende Hanzesteden. Het project "Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden toen en nu" is een samenwerking tussen veertien Hanzesteden in de Nederlandse - Duits grensregio. Draagvlak voor het project is een netwerk bestaande uit regionale (toeristische) organisaties, de lokale VVV-kantoren, de gemeenten en een cluster van (toeristische) bedrijven langs de route. Hanzemuseum Deventer Nederland. https://www.hoteldeleeuw.nl/hanze-museum Europäisches Hanzemuseum Lübeck Duitsland. https://www.hansemuseum.eu/en/ Hanzemuseum Antwerpen Belgié. https://mas.be/nl/Vracht Via de app izi.Travel kan men in alle Hanzesteden, behalve in Lübeck, stadswandelingen maken met audio ondersteuning Bron: De Hanze en Vlaanderen 1950 door Jozef Hubert Beuken uitgever Ernest van Aelst te Maastricht https://onzesteden.nl/hanzesteden/#verhaal https://deutschland-nederland.eu/nl/hanzesteden-blikken-terug-op-succesvolle-samenwerking/


Route-informatie
799 Kilometer
1 Dag
17 Waypoints

Reisdagboek

Lübeck, Duitsland

Tijdens de 12de tot de 16de eeuw werkte veel steden uit Duitsland en de Nederlanden nauw samen met elkaar. Samen probeerde ze zo veel mogelijk handel te drijven en geld te verdienen aan de koopmannen uit Rusland en Scandinavië. Deze steden werkte samen in een soort van verbond ook wel de Hanze genoemd. Naast Lübeck zijn er nog veel meer Hanzesteden in Duitsland, België en Nederland. Beroemde  Hanzesteden uit de Nederlanden waren Groningen, Nijmegen, Arnhem, Doesburg, Hattem, Antwerpen en Brugge. In Duitsland Lübeck, Hamburg en Bremen.

De Hanzesteden gebruikte bij het handelen handelscontracten welke volgens het Lübecker Recht waren opgesteld. Met dit voor die tijd moderne recht werden de afspraken tussen de handelaren en kooplui getoetst aan de rechtspraak en de nakoming van de overeenkomst was op deze manier af te dwingen door een erkende rechtbank.

Stadswandeling. https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/6569191/recreatieve-wandelroute/stadswandeling-lubeck-ontdek-de-vestingenstad-aan-de-trave

Foto Hanzestad Lübeck en het Hanzemuseum

Bron: https://www.allesoverduitsland.nl/steden/lubeck/


Hamburg, Duitsland

Producten van Hamburg en zijn achterland, welke goederen de Hanzeaten o.a. naar Vlaanderen exporteerden. Hiertoe behoorden pek en hout, vooral wagenschotes d.i. scheepshout. Verder melevate en molden of lucghen (bakkerskneedbakken), as, nodig voor het reinigen van de wole, tenslotte granen en metalen.. Met de opsomming van bovengenoemde goederen is het belangrijkste uitvoerproduct van Hamburg naar Vlaanderen nog niet genoemd, nl. het bier, dat in die tijd een veel algemener drank was dan heden ten dage  In de dertiende eeuw had in Vlaanderen het Bremense bier de voorrang, in de loop van de veertiende eeuw werd dit van de markt verdrongen door het „Oosterse" of Hamburgse bier. De bierproductie was in de veertiende eeuw een der belangrijkste takken van bestaan voor de Hamburgers. De burgers van Hamburg werden rike van ereme bere unde begunden to stighende in rikedaghen .

Een oud-Hanzeatische spreuk noemt Hamburg het „brouwhuis van de Hanze. Grote hoeveelheden Oosters bier werden naar Vlaanderen uitgevoerd. Nog in 1436 noemt een Engels spotdicht de Oosterlingen alleen al vanwege hun bier onontbeerlijk voor Vlaanderen.

Rondwandeling met audio ondersteuning https://izi.travel/nl/7dd1-urbirun-hamburg-highlights/en

Foto: Hanzestad Hamburg 

Bron: Pixabay


Stade, Duitsland

Stade is misschien wel de oudste stad van Noord-Duitsland! In 1000 voor Christus vestigden zich hier al mensen. In de 8e eeuw voor Christus ontstond er een permanente nederzetting met een haven en in 1209 kreeg Stade stadsrechten.

De stad werd een administratief centrum onder Zweedse heerschappij (1645-1712), onderhield een garnizoen (leger) en bouwde een indrukwekkend fort.

Het historisch centrum van de stad ligt binnen de voormalige stadsmuur op het Schwinge-eiland. Voormalig, want toen de stad vol begon te raken aan het einde van de 19e eeuw werd de omwalling afgebroken en tot groenstroken omgevormd.

Stade was in de middeleeuwen een welvarende “Hanzestad”Bron: https://thetraveltester.com/nl/wat-is-een-hanzestad/


Bremervörde, Duitsland
Bremervörde, 27432, Duitsland

Bremen, Duitsland
Bremen werd voor het eerst vermeld in 782. Vijf jaar later stichtte Karel de Grote er een bisdom en werd de stad een steunpunt voor de kerstening van Noord-Europa. In 1260 trad de stad voor het eerst toe tot de Hanze, maar conflicten met de andere Hanzesteden leidden er tot drie keer toe dat Bremen uit het verbond werd gezet.

Rondwandeling met audio ondersteuning https://izi.travel/nl/1d6c-hello-bremen/en

Foto: Hanzestad Bremen 

Bron: Wikipedia

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bremen_(stad)


Ahlhorn, Duitsland
Ahlhorn, 26197, Großenkneten, Duitsland

De graaf Gerhard van Oldenburg liet in 1453 vijf en twintig kooplieden, afkomstig uit Lübeck, Hamburg en Brunswijk, die zonder twijfel met hun goederen op weg waren naar de markt van Antwerpen, in Delmenhorst gevangen zetten . Deze Oldenburgse graaf, broer van koning Christiaan van Denemarken, schijnt in het algemeen als een echte roofridder te zijn opgetreden en in zijn gewesten het handelsverkeer naar en van Vlaanderen in hoge mate te hebben belemmerd.Bron: De Hanze en Vlaanderen 1950 door Jozef Hubert Beuken uitgever Ernest van Aelst te Maastricht


Löningen, Duitsland
Löningen, 49624, Duitsland
De plaats ligt aan een zeer oude handelsweg , die Vlaamse Straat genoemd werd (waar nu de B 213 loopt) Lübeck- Hamburg- Bremen- Nederlandse grens in Twente- Deventer- Antwerpen- Brugge, en ontstond in de tijd van Karel de Grote (rond 800)


Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ningen


Nordhorn, Duitsland
Nordhorn ontwikkelde zich in de middeleeuwen tot een handelsplaats aan de Vecht. Deze rivier was voor kleine vrachtschepen benedenstrooms van Schüttorf bevaarbaar. De bekende Bentheimer Zandsteen werd te Nordhorn op grotere schepen overgeslagen; de kade, waar dit gebeurde, droeg de naam Steinmaate


Bron: Wikipedia


Deventer, Nederland

Waarschijnlijk eind 13e eeuw sloot Deventer zich aan bij de Hanze. Op het hoogtepunt van de Hanze midden 15e eeuw bestond een groot netwerk van geregelde handelscontacten van de Baltische staten tot Engeland en van Noorwegen tot diep in Oostenrijk.

De stad was een havenstad. Grote schepen konden tot aan Deventer landinwaarts de IJssel bevaren en aan de kade aanleggen. De Schipbeek was in opdracht van de stad tot in Münsterland bevaarbaar gemaakt voor kleine rivierschepen. Ze mondde vroeger aan de zuidzijde van de stad uit in de IJssel en vormde daar een natuurlijke haven. Handelscontacten overzee bestonden met name met het Noorse Bergen, voor stokvis, en met het nu Zuid-Zweedse, maar in die tijd Deense Skåne (spreek uit "Skoone") waar haring vandaan kwam. Deventenaren werden daarom vroeger ook wel stokvissen of Schoonevaarders genoemd. Ook werd veel gehandeld met het Duitse Rijnland, de namen "De Wezel" en "die Köln" in de gevel van het pand Assenstraat 10 herinneren hier nog aan. De stad was tot aan het einde van de middeleeuwen in het gebied dat nu Nederland is een vooraanstaande handelsstad met Duits keizerlijke privileges, zoals het slaan van gouden munten.

In 1334 werd de stad door een grote stadsbrand getroffen.

In 1456 boden de Overstichtse Hanzesteden weerstand tegen de door de Bourgondiërs voorgestelde kandidaat voor de Utrechtse bisschopszetel. De Bourgondische hertogen, en hun vertegenwoordigers/aanverwanten, stond een meer centralistische geleide politiek voor waarin de steden minder hun privileges konden laten gelden. De hertog van Bourgondië, Filips de Goede trok met een leger vanuit Utrecht op naar Deventer. Na een kort beleg kon de hertog de stad, en daarmee ook de andere Overstichtse steden, zijn wil op leggen. Het werd het begin van het verval van de macht van de Hanze in de noordelijke Nederlanden. De stad mocht zich vanaf 1495 evenals Zwolle en Kampen nog wel een 'vrije rijksstad' noemen. De bestuurders van Deventer zagen daar aanleiding in het stadswapen te tooien met de Duitse rijksadelaar en de keizerskroon.

De stad bereikte aan het eind van de 15e eeuw economisch zijn hoogtepunt. Er werden toen jaarlijks vijf grote markten gehouden die ieder weken duurden en waarvoor tot ver buiten de Nederlanden belangstelling was. Deventer was een centrum voor internationaal actieve kooplieden. Aan het begin van de 16e eeuw zou het economisch zwaartepunt in de noordelijke Nederlanden definitief verschuiven naar de steden in Holland en Zeeland.

Audiotoour Hanzestad Deventer. https://izi.travel/nl/a3f4-audiotour-hanzestad-deventer-3-4-km-ijsselroute-hanzetour-com/nl


Bron: Wikipedia


Arnhem, Nederland

De geschiedenis van Arnhem is oud en bewogen. In de negende eeuw stond er op die plaats een kerkje, dat behoorde tot de St. Salvatoreabdij in Prüm (Duitsland). Drie eeuwen later werd door de graaf van Gelre tol geheven en ontving Arnhem stadsrechten. Geruime tijd was Arnhem lid van de Hanze. Vooral in de zestiende eeuw werd Arnhem een belangrijke stad, nadat keizer Karel V de stad als de feitelijke hoofdstad en regeringscentrum van Gelderland benoemde.

Wandeling met audio ondersteuning. https://izi.travel/nl/545a-arnhem-terug-naar-toen/nl


Bron: https://www.absolutefacts.nl/geschiedenis/data/geschiedenis-arnhem.htm

Bron foto: Gelders archiefGrave, Nederland
Grave, Land van Cuijk, Nederland

Bron foto Britisch Library


's-Hertogenbosch, Nederland
De geschiedenis van Den Bosch, we gaan ver terug in de tijd vanaf het ontstaan van 's-Hertogenbosch. Van Hertog Hendrik van Brabant naar de protestante Frederik Hendrik, de inval van de Fransen en de Tweede Wereldoorlog. Ook al stond de geschiedenis van Den Bosch al rond de 13e eeuw in het teken van cultuur, toch hebben ze allen een positieve en/of een negatieve bijdrage geleverd in de groei van de stad 's-Hertogenbosch. Tegenwoordig is 's-Hertogenbosch bekend als de Brabantse hoofdstad met een rijke cultuur waar de Bosschenaren trots op zijn.

Stadswandeling met audio ondersteuning. https://izi.travel/nl/987a-puur-s-hertogenbosch/nl


Tussen Helvoirt en Haaren bleef een daadwerkelijk stuk weg van de Vlamenschen straat behouden. Zoals de naam Antwerpse Baan ons vertelt, gaat het hier om een restant van de oude, middeleeuwse handelsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Antwerpen. Kooplui gaven destijds de voorkeur aan vervoer over water, maar vanuit Den Bosch was er in zuidwestelijke richting geen geschikte vaarroute. De vrachtkarren naar Antwerpen reden vanuit de Vughterpoort over zandwegen naar Helvoirt, Tilburg, Turnhout en verder.


Bron: https://www.denbosch-cultuurstad.nl/Categorie/Geschiedenis_van_Den_Bosch

Bron foto: Detail uit Ludovico Guicciardini: Omnium Belgi Sive Inferioris Germaniae. Arnhem, Johannes Jansz, 1616


Tilburg, Nederland

Stadswandeling met audio ondersteuning. https://izi.travel/nl/57ac-04-stadswandeling-tilburg-rondom-heuvel-oude-markt/nl

Bron foto: Wikipedia


Hoogstraten, België
Hoogstraten, 2320, Hoogstraten, België

Foto: gemeentehuis Hoogstraten

Bron: Wikipedia


Antwerpen, België

In de vijftiende eeuw had de Duitse Hanze al twee stadspanden in haar bezit in Antwerpen, maar die bleken snel te klein.

Na moeizame onderhandelingen tussen de Hanze en het stadsbestuur, besloten beide kort na het midden van de zestiende eeuw om het Hansahuis te bouwen. Hiervoor werd de architect Cornelis Floris De Vriendt aangesteld. Het resultaat was een gebouw in laatrenaissance palazzo-stijl met een rechthoekig grondplan van 80 op 62 meter en drie bouwlagen. De kelder- en het gelijkvloers werden ingericht als magazijnen, terwijl de hogere verdiepingen fungeerden als werk- en woonruimtes van de handelaars.

Na de val van Antwerpen in 1585 verloor de stad haar functie als handelsmetropool. Het Hansahuis fungeerde niet langer als handelspaleis, maar werd achtereenvolgens een pakhuis, kazerne, militair hospitaal en protestantse kerk. Tot 1863 bleef het pand eigendom van de Hanzesteden, nadien werd het overdragen aan de Belgische staat. In 1893 werd het Hansahuis vernield voor een brand.

Stadswandeling met audio ondersteuning. https://izi.travel/nl/1955-antwerpen/nl


Foto: Hansahuis


Bron: https://www.antwerpendoorgrond.be/nl/versterkte_stad/info/de_hanze_in_antwerpen#:~:text=Eigenlijk%20is%20Antwerpen%20nooit%20een,het%20Hansahuis%20in%20de%20Nieuwstad.

Bron foto:  www.felixarchief.be,


Eeklo, België
Eeklo, 9900, België

Stadswandeling met audio ondersteuning. https://izi.travel/nl/2983-fast-4-ward-eeklo-az-alma-6-3km/nl


Foto gemeentehuis Eeklo

Bron: Wikipedia


Brugge, België

Wir sind ein handellreibend Volk, mein König.

Was köstlich wächst in allen Himmelsstrichen.

Wird ausgestellt zur Schau und zum Genuss

Auf unerm Markt zu Brügg. 

(Schilfer. Die Jungfrau von Orleans. Derde bedrijf, derde toneel ).


Het was vooral in de tijd van het midden der dertiende tot het einde van de veertiende eeuw, dat Brugge zich ontwikkelde tot de grote handelsmetropool van Noordwest Europa. Een in mercantiel opzicht uiterst gunstige ligging en de zeer gezochte voortbrengselen van een in geheel Europa beroemde nijverheid hadden hier de grondslagen geschapen voor de opbloei van een waarlijk internationaal handelsleven.  


Reeds de straatnamen van Brugge bewijzen ons, dat het Vlaamse Emporium zoals geen andere stad ten Noorden van de Alpen een cosmopolitisch aspect vertoonde. Sinds het einde van de dertiende en het begin van de veertiende eeuw, bestonden te Brugge straten, genoemd naar de burgers van Lübeck (sinds 1282), van Hamburg (sinds 1306).

Stadswandeling met audio ondersteuning. https://izi.travel/nl/3ac0-discover-the-center-of-bruges/en


Foto: Hanzekantoor Brugge


Bron foto Wikipedia

Lübeck, Duitsland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
65,7 km 48 min.
Hamburg, Duitsland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
55,7 km 56 min.
Stade, Duitsland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
33,9 km 34 min.
Bremervörde, Duitsland
Bremervörde, 27432, Duitsland
Toon op kaart
66,2 km 59 min.
Bremen, Duitsland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
50,2 km 37 min.
Ahlhorn, Duitsland
Ahlhorn, 26197, Großenkneten, Duitsland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
38,8 km 30 min.
Löningen, Duitsland
Löningen, 49624, Duitsland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
66,1 km 56 min.
Nordhorn, Duitsland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
85,0 km 56 min.
Deventer, Nederland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
41,9 km 31 min.
Arnhem, Nederland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
45,2 km 34 min.
Grave, Nederland
Grave, Land van Cuijk, Nederland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
36,8 km 31 min.
's-Hertogenbosch, Nederland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
33,2 km 24 min.
Tilburg, Nederland
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
49,3 km 37 min.
Hoogstraten, België
Hoogstraten, 2320, Hoogstraten, België
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
38,5 km 34 min.
Antwerpen, België
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
67,4 km 55 min.
Eeklo, België
Eeklo, 9900, België
Bekijk reisbericht
Toon op kaart
25,2 km 35 min.
Brugge, België
Bekijk reisbericht
Toon op kaart