Helaas ondersteunen we uw browser (Internet Explorer) niet meer, sommige functionaliteiten konden niet werken. Klik hier voor informatie over het upgraden van uw browser.

Wettelijke kennisgeving

Uitsluiting van de aansprakelijkheid
De website wordt beheerd door Caravaning Customer Connect GmbH. Alle rechten op de website komen toe aan Caravaning Customer Connect GmbH. Caravaning Customer Connect GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, directe, incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Alle informatie die op de website is gepubliceerd wordt door Caravaning Customer Connect GmbH naar eer en geweten ter beschikking gesteld. Voor zover wettelijk toegestaan, vormt al deze informatie echter noch een garantie, toezegging of aansprakelijkheid van Caravaning Customer Connect GmbH.

Caravaning Customer Connect GmbH kan deze website te allen tijde naar eigen inzicht, en zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder voorafgaande kennisgeving, geheel dan wel ten dele wijzigen of de website beëindigen. Het plaatsen van een link naar een externe website (‘hyperlinks’) houdt niet in dat Caravaning Customer Connect GmbH de website, noch de content ervan onderschrijft. Verder is Caravaning Customer Connect GmbH niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze website of de content ervan.

Toelichting: Duitse Algemene wet inzake gelijke behandeling (AGG)
Vanwege een betere leesbaarheid is er geen onderscheid gemaakt tussen mannelijk en vrouwelijk. De betreffende begrippen hebben in de zin van gelijke behandeling betrekking op zowel mannen als vrouwen.

Auteursrecht
Op de content en werken op de webpagina’s die door de websitebeheerder zijn gemaakt, is Duits auteursrecht van toepassing. De verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige andere vorm van verkoop buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik zonder commercieel oogmerk. Indien de content op deze website niet is opgesteld door de beheerder, is rekening gehouden met de auteursrechten van derden. Content van derden wordt in het bijzonder als zodanig gekenmerkt. Mocht u echter toch een inbreuk van een auteursrecht opmerken, dan vragen we u om ons daarvan in kennis te stellen. Indien bekend wordt dat er sprake is van inbreuk, wordt de betreffende content onverwijld verwijderd.

Deze colofon en de privacyverklaring zijn opgesteld door: 
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de