Helaas ondersteunen we uw browser (Internet Explorer) niet meer, sommige functionaliteiten konden niet werken. Klik hier voor informatie over het upgraden van uw browser.

Colofon

Gegevens conform § 5 van de Duitse Wet inzake elektronische media (Telemediengesetz, TMG):

Caravaning Customer Connect GmbH
Holzstraße 19
88339 Bad Waldsee Duitsland

Vertegenwoordigd door de directeur: Tobias Welp

Contact:
Telefoon: +49 7524 999 9533
Fax: +49 7562 9877459
E-mail: info@freeontour.com

Ingeschreven bij:
Inschrijving in het handelsregister, Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 730093

Omzetbelasting:
BTW-identificatienummer volgens § 27a van de Duitse Wet op de omzetbelasting:
DE 293015156

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55, lid 2, van het Duits verdrag inzake het omroepwezen (RStV):
Tobias Welp
Holzstraße 19
D-88339 Bad Waldsee

Geschillenbeslechting
De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OG) beschikbaar:

https://ec.europa.eu/consumers/odr
U vindt ons e-mailadres in het colofon bovenaan.
Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting door een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor content
In de hoedanigheid van dienstverlenend bedrijf zijn wij ingevolge de algemene wetgeving conform §7, lid 1, van de TMG verantwoordelijk  voor de eigen content op deze pagina's.  
Volgens § 8 tot en met § 10 van de TMG zijn wij als service-provider niet verplicht de opgegeven of opgeslagen informatie te controleren, of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale handelingen.

Een en ander doet niet af aan de verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetgeving. Een zodanige aansprakelijkheid kan echter alleen bestaan vanaf de datum waarop een specifieke rechtsinbreuk bekend werd. Na kennisname van schendingen als bovenbedoeld, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
In hetgeen wij aanbieden zijn links vervat naar externe websites met een content waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we voor deze externe content geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de content van de gekoppelde sites is in alle gevallen alleen de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gekoppelde sites zijn op het moment van het koppelen gecontroleerd op eventuele wettelijke overtredingen. Op het moment van koppelen kon niet worden vastgesteld dat er sprake was van illegale content.
Er kan niet in redelijkheid worden verlangd dat er permanente controle plaatsvindt van de gekoppelde pagina's, zonder dat er concrete aanwijzingen zijn voor een eventuele schending van het recht. Na kennisname van schendingen zullen wij zodanige links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de exploitant van de website gecreëerde content en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duits auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke overige vorm van exploitatie buiten het kader van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming vereist van de desbetreffende auteur c.q. maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor niet-commercieel privégebruik.

Daar waar de content op deze website niet door de exploitant is gemaakt, worden de eigendomsrechten van derden in acht genomen. Met name de content van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, dan verzoeken wij u dit ons te melden. Na kennisname van schendingen zullen wij zodanige content onmiddellijk verwijderen.